symbol-1
symbol-2
symbol-3
symbol-4
symbol-5
symbol-5

Brief, förstudier, analys

Vår designprocess startar med en Design Brief, där uppdraget definieras. Fokus är alltid användaren och kundens varumärke. Sedan genomför vi en förstudie där vi studerar problem, funktioner och behov. Förstudien kan utföras genom tester, workshops eller intervjuer. Slutligen analyseras resultaten och en kravspecifikation sammanställs.

Skisser, visualisering

Vi visualiserar de idéer och tankar som framkommit i analysen. Förslagen diskuteras och testas med kunden och användarna. Idéer väljs ut för det fortsatta arbetet. För att förstå problemen på djupet måste denna process upprepas i en loop ibland.

Konkretisering, modellering, CAD

Vi konkretiserar idéerna genom fysiska modeller eller CAD-modeller som på ett tydligt sätt visar den färdiga produkten. Resultatet kan vara renderade fotorealistiska bilder eller friformsmodeller.

Utvärdering, verifiering, justering

Utvärdering av testmodeller sker både internt hos kunden och med användare/på marknad. Därefter verifieras lösningarna med justeringar i CAD, och sedan kan vi ta lösningen vidare till konstruktion och tillverkningsunderlag.

Support, överföring

För att säkerställa intentionerna och kvaliteten i projektet samverkar vi med kunden så att det blir genomtänkta och rationella produktionslösningar. Vi levererar ritningar, 3D-underlag och produktgrafik.

Uppföljning, produktvård, vidareutveckling

Efter en tid gör vi en uppföljning för att se att inga produktionsproblem uppstått. Mindre justeringar kan göras för ytterligare förbättra produkten. Eventuell vidareutveckling utgår från de erfarenheter vi gjort under processens gång.

”Vi levererar design som fungerar”

Vi på Struktur Design har bred kompetens och lång erfarenhet av komplexa designuppdrag inom industridesign. Tillsammans med uppdragsgivare från hela landet skapar vi design som fungerar. Detta har vi gjort i över 20 år.

Våra uppdragsgivare kommer från vitt skilda områden, från tung verkstadsindustri och medicintekniska företag till konsument-produkter. Uppdragen kan antingen handla om att förbättra en befintlig produkt eller att utveckla en helt ny. Oavsett vad vi jobbar med, är vårt engagemang alltid totalt! Vi drivs av viljan att förbättra vardagen för era slutkunder, men också av att hjälpa er att göra bättre affärer. Med ett strategiskt tänkande, kreativa designmetoder och material och teknikkunskap, skapar vi tillsammans med er och era slutkunder de bästa förutsättningarna för detta.

Med vår kunskap kan vi även hjälpa er i er interna process, till exempel som process- eller projektledare alternativt i form av kreativa workshops. Vi anlitas också som föredragshållare, samt undervisar och handleder studenter vid Umeå Institute of Design.  Sedan 2008 äger Struktur Design en egen 3D skrivare och kan därför även erbjuda våra kunder denna högaktuella teknik. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om hur vi jobbar och vad vi kan erbjuda just er!