Komatsu 865

Uppdragsgivare: Komatsu Forest AB, en av de ledande aktörerna på världsmarknaden och pionjärer på området mekaniskt skogsbruk.

Uppdrag: Att skapa en ny och bättre maskin med fokus på förarergonomi, större utrymmen och bättre sikt.

Resultat: En helt ny hytt som är högre, bredare, har större plats för benen och mer förvaringsutrymme. Känslan av större volym inuti hytten är påfallande. De stora glasytorna ger bättre sikt både uppåt och åt sidorna. Denna nya och tystare hytt har designats för att göra förarvardagen med ideliga kranförflyttningar så skonsam för kroppen som möjligt. Fler krökta ytor och linjer har fått hyttens exteriör att kännas mer kompakt än tidigare. Men trots att maskinen är helt ny finns släktskapet med de klassiska modellerna kvar.

www.komatsuforest.com