Gladiator

Uppdragsgivare: Fury Hockey Inc.

Uppdrag: Genom Företaget PForce i Umeå fick vi uppdraget att, tillsammans med det kanadensiska företaget Fury Hockey, utveckla en hockeyhjälm med Crocsmaterialet, EVA closed-cell foam, på insidan. Huvudidén bakom projektet var att minska den roterande accelerationen som uppstår när en hockeyspelare slår huvudet i isen. Forskning har visat på att en minskning av accelerationen som hjärnan får vid islaget vore önskvärt. Samarbetspartner i projektet var Peter Forsberg, Crocs, Boulder USA samt Lead Team Development, Redmond USA.

Resultat: Lösningen blev lösa kuddar som kunde rotera i alla riktningar oberoende av hjälmen i övrigt. På så vis kunde man dämpa rotationsrörelsen för hjärnan. Uttrycket skulle vara sportigt med viss aggressiv look, där av namnet Gladiator.