GeniAl

Uppdragsgivare: Svenskt aluminium, arbetar med att utveckla användningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi.

Uppdrag: Att på ett pedagogiskt sätt visualisera energi- och materialflöden i olika framställningsprocesser av aluminium.

Resultat: Ett antal bilder visualiserade via CAD-modeller och renderingar. Bilderna publicerades i en slutrapport, material och energiflöden i Svensk aluminiumindustri, och kommer att användas som presentationsunderlag för framtida föreläsningar inom ämnet.

http://www.aluminiumriket.com/sv/genial/genial.php