Västerbottensgitarren

Uppdragsgivare: Guitars - the museum

Uppdrag: Att genom lokalt samarbete över områdesgränserna skapa en helt ny gitarr.

Resultat: Råvara, design och tillverkning – allt sker i länet. I ett projektet som på ett synnerligen unikt sätt hittar samarbeten över områdesgränser, här samsas besöksnäring med skogsindustrin och industridesign till en unik och lokalt producerad produkt av världsklass. Vår egen Magnus Melkersson är designern bakom gitarren som nu även finns tillgänglig att köpa för allmänheten.