Scalelog

Uppdragsgivare: Scalelog

Uppdrag: Att utveckla ett helt nytt gränssnitt för vägning av timmer vid lastning på timmerbilar.

Resultat: Efter intervjuer med användare och analyser av deras behov togs idéer fram på arbetsflöde och arbetssätt. Detta låg sedan till grund för design av skärmgränssnitt och ikoner. Resultatet är en lättnavigerad robust produkt med stor potential.

www.scalelog.se