Bioresonator

Uppdragsgivare: Bioresonator 

Uppdrag: Att utveckla ett helt nytt redskap för att kunna anpassa befintlig ögontrycksmätare till en handhållen enhet och göra det enkelt att snabbt byta mellan det stationära och handhållna systemet.

Resultat: Efter besök på ögonkliniker och genom ergonomistudier tog vi fram ett antal prototyper som utvärderades med kunden. Dessa har sedan legat till grund för det koncept vi tagit fram. Stödet som sitter på toppen och placeras på patientens pann löser problemet med individuell anpassning samt att snabbt och enkelt kunna mäta med en handhållen enhet på ett säkert och tillförlitligt sätt. Vi har tagit ansvar för allt från design till tillverkningsunderlag samt ansvarat för kontakten med producenterna.

www.bioresonator.com