Liko Viking

Uppdragsgivare: Liko, som utvecklar världsledande lösningar för enkla och säkra förflyttningar av rörelsehindrade personer.

Uppdrag: Att utforma Likos egna batteri med ett formspråk som harmonierar med lyftarna. Störst fokus lades på hantering vid laddning och underhåll eftersom man ville skapa ett användarvänligt batteri med tydliga indikeringar och funktioner.

Resultat: Med den tillhörande fjärrkontrollen som Struktur Design utvecklade parallellt med batteriet skapades ett väl integrerat system som förenklar vardagen för användaren. Såväl form som funktion stärker ytterligare det redan väl inarbetade varumärket Liko.

www.liko.com