symbol-1
symbol-2
symbol-3
symbol-4
symbol-5
symbol-5

Brief, förstudier, analys

Vår designprocess startar med en Design Brief, där uppdraget definieras. Fokus är alltid användaren och kundens varumärke. Sedan genomför vi en förstudie där vi studerar problem, funktioner och behov. Förstudien kan utföras genom tester, workshops eller intervjuer. Slutligen analyseras resultaten och en kravspecifikation sammanställs.

Skisser, visualisering

Vi visualiserar de idéer och tankar som framkommit i analysen. Förslagen diskuteras och testas med kunden och användarna. Idéer väljs ut för det fortsatta arbetet. För att förstå problemen på djupet måste denna process upprepas i en loop ibland.

Konkretisering, modellering, CAD

Vi konkretiserar idéerna genom fysiska modeller eller CAD-modeller som på ett tydligt sätt visar den färdiga produkten. Resultatet kan vara renderade fotorealistiska bilder eller friformsmodeller.

Utvärdering, verifiering, justering

Utvärdering av testmodeller sker både internt hos kunden och med användare/på marknad. Därefter verifieras lösningarna med justeringar i CAD, och sedan kan vi ta lösningen vidare till konstruktion och tillverkningsunderlag.

Support, överföring

För att säkerställa intentionerna och kvaliteten i projektet samverkar vi med kunden så att det blir genomtänkta och rationella produktionslösningar. Vi levererar ritningar, 3D-underlag och produktgrafik.

Uppföljning, produktvård, vidareutveckling

Efter en tid gör vi en uppföljning för att se att inga produktionsproblem uppstått. Mindre justeringar kan göras för ytterligare förbättra produkten. Eventuell vidareutveckling utgår från de erfarenheter vi gjort under processens gång.